preloader
WEB DEVELOPER

SOLID Single responsibility: Zasada pojedynczej odpowiedzialności – jest to zasada, która mówi o tym, że każda klasa powinna mieć wyłącznie jeden powód do zmiany. Klasa taka byłaby odpowiedzialna za jedną konkretną rzecz. Budowanie dużych klas może być problematyczne w momencie, kiedy będziemy chcieli wprowadzić jakieś zmiany. PRZYKŁAD W tym przykładzie klasa oblicza odsetki kredytu oraz […]